Firma „KASKAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do oferty firmy Kaskat Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci gamy innowacyjnych mieszanek mleka w proszku z dodatkami stymulującymi wzrost bakterii jelitowych.”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz potencjału technologicznego poprzez wdrożenie na rynek efektów prac B+R, w postaci innowacyjnych na skalę świata produktów – mieszanek mleka w proszku z dodatkami preparatu prebiotycznego, który wspiera kierunkowo rozmnażanie się komórek bakterii z rodzaju Lactobacillus.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie skali działania Spółki, podniesienie konkurencyjności firmy na rynku europejskim, jak również eskalację przychodów dzięki komercjalizacji efektów działalności B+R.

Wartość projektu: 13 942 542,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 100 930,00 zł


European Funds


KASKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.: „Wzrost eksportu produktów polskiej firmy Kaskat Sp. z o.o. w Chinach i RPA w ramach poddziałania 3.3.3.: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wypromowanie i wzmocnienie polskiej marki produktów Kaskat Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych (RPA i Chiny) poprzez zakup jednej usługi doradczej w zakresie wejścia Wnioskodawcy na rynek perspektywiczny: RPA oraz realizację działań promocyjnych, takich jak:

 • Udział jako wystawca w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych: Gulfood 2019 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; SIAL China 2019 Szanghaj Chiny; ANUGA 2019 Kolonia Niemcy; Gulfood Manufacturing 2019 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • Udział w indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej podczas targów: Africa’s Big 7 2019 Johannesburg RPA.
 • Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane, np. foldery, ulotki, wizytówki
 • Nabycie lub wytworzenie oraz instalacje elementów – dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG

Promocja obejmie innowacyjne produkty wytwarzane przez Kaskat sp. z o. o., takie jak: mieszanki mleczne instant z gamy Grand Milk (zamienniki pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku) w ramach „Programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych”.
Eksportowane będą także inne mieszanki mleczne, mleko UHT, mleko w proszku, masło, serwatka i laktoza w proszku.

Wartość projektu: 453 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 272 100,00 PLN

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w ramach zadania, dotyczącego organizacji stoiska wystawowego na targach SIAL Paryż International Food Exhibition 16-20.10.2016r.Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach zadania dotyczącego organizacji stoiska wystawowego na targach SIAL Paryż International Food Exhibition.

Załącznik 1
Fotografie z targów SIAL Paryż 2016

PROMOCJA POLSKIEJ MARKI FIRMY KASKAT SP. Z O.O. NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH DOCELOWYCH

Firma „KASKAT” Sp. z o.o. realizuje Projekt pt.: „Promocja polskiej marki firmy Kaskat Sp. z o.o. na zagranicznych rynkach docelowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji

Realizacja Projektu ma prowadzić do osiągnięcia głównego celu jakim jest wypromowanie i wzmocnienie polskiej marki produktów Kaskat sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, poprzez realizację działań promocyjnych, takich jak:

1. udział jako wystawca w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych

 • SIAL Paris International Food Exhibition
 • Gulfood Manufacturing w Dubaju ZEA
 • Vietfood&Beverage w Wietnamie
 • SIAL Middle East w ZEA
 • SIAL China
 • Anuga w Niemczech
2. udział w misjach gospodarczych podczas targów

 • Food&Hotel Asia w Singapurze
 • Gulfood w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Ww. promocja obejmie następujące innowacyjne produkty wytwarzane przez Kaskat sp. z o.o.:

 • – Mieszanki mleczne
 • – Mieszanki mleczne lodowe
Głównym produktem eksportowym jest mieszanka mleczna. Produkt ten cechuje się konkurencyjnością na rynkach krajów trzecich, w szczególności Chin oraz Zjdnoczonych Emiratów Arabskich, które są perspektywicznymi rynkami docelowymi. Kaskat sp. z o.o. planuje w ciągu dalszego rozwoju prowadzić coraz szerszy eksport produktów, w tym szczególnie mieszanki lodowej Grand Milk Ice Cream.

Realizacja celu pozwoli osiągnąć wzrost eksportu firmy, który jest jednym z jej zakładanych celów ogólnorozwojowych. W wyniku realizacji projektu planuje się powiększyć współpracę z podmiotami zagranicznymi, co pozwoli uzyskać wartość przychodów z eksportu na poziomie 188.000.000,00 zł w 2019 roku. Projekt realizuje cele zawarte w „Programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych”. Ponadto projekt swoją tematyką wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje w obszarze „Żywności wysokiej jakości”, realizując proces produkcji w oparciu o innowacyjne opakowania typu doy pack m.in. dla mieszanek mlecznych i mleka w proszku dla dorosłych.

Wartość projektu: 940.956,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 480.780,00 PLN

Zapytanie ofertowe I. dotyczące wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. „Usługa doradcza”
„W związku z nieprawidłowym zamieszczeniem niniejszego zapytania ofertowego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej www.parp.gov.pl poprzez system LSI, termin wpływu ofert zostaje wydłużony do końca dnia 3 lutego 2017”.

Zakup jednej usługi doradczej w zakresie wejścia na rynek perspektywiczny – rynek blisko-wschodni (głównie Zjednoczonych Emiratów Arabskich).
W celu zapoznania się z warunkami przetargu proszę o pobranie załączników:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. ” Usługa doradcza” – zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynaradawiania przedsiębiorcy (rynek blisko-wschodni).

Załącznik 1

Zapytanie ofertowe II. dotyczące wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. „Usługa doradcza”

Zakup jednej usługi doradczej w zakresie wejścia na rynek perspektywiczny – rynek azjatycki (głównie Chiny).
W celu zapoznania się z warunkami przetargu proszę o pobranie załączników:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. ” Usługa doradcza” – zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynaradawiania przedsiębiorcy ( rynek azjatycki ).

Załącznik 1

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO