Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w ramach zadania, dotyczącego organizacji stoiska wystawowego na targach SIAL Paryż International Food Exhibition 16-20.10.2016r.Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach zadania dotyczącego organizacji stoiska wystawowego na targach SIAL Paryż International Food Exhibition.

Załącznik 1
Fotografie z targów SIAL Paryż 2016

PROMOCJA POLSKIEJ MARKI FIRMY KASKAT SP. Z O.O. NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH DOCELOWYCH

Firma „KASKAT” Sp. z o.o. realizuje Projekt pt.: „Promocja polskiej marki firmy Kaskat Sp. z o.o. na zagranicznych rynkach docelowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji

Realizacja Projektu ma prowadzić do osiągnięcia głównego celu jakim jest wypromowanie i wzmocnienie polskiej marki produktów Kaskat sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, poprzez realizację działań promocyjnych, takich jak:

1. udział jako wystawca w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych

 • SIAL Paris International Food Exhibition
 • Gulfood Manufacturing w Dubaju ZEA
 • Vietfood&Beverage w Wietnamie
 • SIAL Middle East w ZEA
 • SIAL China
 • Anuga w Niemczech
2. udział w misjach gospodarczych podczas targów

 • Food&Hotel Asia w Singapurze
 • Gulfood w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Ww. promocja obejmie następujące innowacyjne produkty wytwarzane przez Kaskat sp. z o.o.:

 • – Mieszanki mleczne
 • – Mieszanki mleczne lodowe
Głównym produktem eksportowym jest mieszanka mleczna. Produkt ten cechuje się konkurencyjnością na rynkach krajów trzecich, w szczególności Chin oraz Zjdnoczonych Emiratów Arabskich, które są perspektywicznymi rynkami docelowymi. Kaskat sp. z o.o. planuje w ciągu dalszego rozwoju prowadzić coraz szerszy eksport produktów, w tym szczególnie mieszanki lodowej Grand Milk Ice Cream.

Realizacja celu pozwoli osiągnąć wzrost eksportu firmy, który jest jednym z jej zakładanych celów ogólnorozwojowych. W wyniku realizacji projektu planuje się powiększyć współpracę z podmiotami zagranicznymi, co pozwoli uzyskać wartość przychodów z eksportu na poziomie 188.000.000,00 zł w 2019 roku. Projekt realizuje cele zawarte w „Programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych”. Ponadto projekt swoją tematyką wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje w obszarze „Żywności wysokiej jakości”, realizując proces produkcji w oparciu o innowacyjne opakowania typu doy pack m.in. dla mieszanek mlecznych i mleka w proszku dla dorosłych.

Wartość projektu: 940.956,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 480.780,00 PLN

Zapytanie ofertowe I. dotyczące wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. „Usługa doradcza”
„W związku z nieprawidłowym zamieszczeniem niniejszego zapytania ofertowego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej www.parp.gov.pl poprzez system LSI, termin wpływu ofert zostaje wydłużony do końca dnia 3 lutego 2017”.

Zakup jednej usługi doradczej w zakresie wejścia na rynek perspektywiczny – rynek blisko-wschodni (głównie Zjednoczonych Emiratów Arabskich).
W celu zapoznania się z warunkami przetargu proszę o pobranie załączników:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. ” Usługa doradcza” – zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynaradawiania przedsiębiorcy (rynek blisko-wschodni).

Załącznik 1

Zapytanie ofertowe II. dotyczące wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. „Usługa doradcza”

Zakup jednej usługi doradczej w zakresie wejścia na rynek perspektywiczny – rynek azjatycki (głównie Chiny).
W celu zapoznania się z warunkami przetargu proszę o pobranie załączników:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach zadania nr 1. ” Usługa doradcza” – zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynaradawiania przedsiębiorcy ( rynek azjatycki ).

Załącznik 1

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY POLSKICH SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWYCH

Firma KASKAT Sp. z o.o. realizuje Branżowy Program Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych. Projekt ten dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki, realizowany jest w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem branżowego programu jest kreowanie dobrego wizerunku Marki Polskiej Gospodarki za granicą, nawiązywanie nowych kontaktów międzynarodowych przez przedsiębiorców, promowanie polskich marek z branży sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej oraz  zwiększenie eksportu na wybrane rynki docelowe, do których zaliczają się:

 • – Niemcy
 • – Rosja
 • – Ukraina
 • – Chiny
 • – Francja
 • – Zjednoczone Emiraty Arabskie
Promocja odbywa się poprzez udział w targach zarówno zagranicznych jak i krajowych, misjach gospodarczych, szkoleniach a także konferencjach i spotkaniach matchmakingowych.

Spotkaj nas na targach:

 • 1. Anuga 2013
 • 2. SIAL China 2014
 • 3. SIAL Middle East
 • 4. SIAL Paris
 • 5. Gulfood 2015

BRANZOWY PROGRAM PROMOCJI

Google+